Våra tjänster

Rot och service

Här handlägger vi mindre objekt samt reparation, renovering och underhåll av bostäder. Våra kunder här är oftast kommuner, fastighetsförvaltare och industrier, men vi utför även arbete åt privatpersoner.

Entreprenader

Här handlägger vi större objekt. Våra åtaganden omfattar såväl utförandeentreprenader som totalentreprenader. Våra beställare är som regel byggbolag, fastighetsbolag, offentlig förvaltning och liknande.

Specialområden

Vi utför även andra arbeten såsom stolpbelysning, byte av belysning till lågenergi i garage och på parkeringsplatser och installation av laddplatser för elfordon. Vi har genomgått utbildning för "arbete på väg" för dragning av el till nya bostadsområden.